×
DOMŮ PRODUKTY

SLUŽBY

VYBRANÉ REFERENCE 3D VIZUALIZACE SPECIÁLNÍ PROGRAMY O NÁS KONTAKT
Vizualizace

SLUŽBY

Zaměření

ZAMĚŘENÍ

Zaměření provádíme v prostorách budovy dotčeného budoucího nebo stávajícího interiéru. Měříme pomocí laserové techniky ve třech prostorových směrech, popř. (u geometricky komplikovanějších interiérů) pomocí totální stanice, kde není nutné aby byl měřený bod přístupný, stačí aby na něj bylo vidět. Výsledkem je půdorysné popř. 3D vykreslení prostoru, stavebně technické výkresy, základní pohledy, popř. řezy.

Vizualizace

VIZUALIZACE

3D vykreslení slouží především k prezentaci interiéru popř. nábytku z důvodu lepší představy klienta a splnění jeho požadavků na výsledek. Pomocí vizualizačních programů se snažíme  o maximální realistické a věrné zobrazení představy klienta. Na základě 3D vizualizací se ověřují hlavně použité materiály v projektu, různé konstrukční vazby, jejich proporce apod.

Provedení

PROVEDENÍ

Po odsouhlaseném dispozičním řešení, výkresové dokumentace, případně vizualizace, provede přípravné práce pro realizaci interiéru. Máme technicky vybavený tým, který dokáže zpracovat realizaci interiérů na základě vlastní nebo cizí prováděcí dokumentace. Realizace počíná předběžnou úpravou interiéru popř. základní interiérovou výstavbou mezi které patří i likvidace původního provedení a vybavení interiéru. Dále základní stavební úpravy a úprava povrchů a v poslední řadě vybavení interiéru.